TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ngụy JI Wei đã không chính thức chấp nhận lá vàng thành rượu
Jan 18, 2016

trạng thái sức khỏe kế hoạch Ủy ban đăng trên trang Web vàng lá được sử dụng như là một dự thảo rượu phụ gia thực phẩm, sau khi phương tiện truyền thông báo cáo về vấn đề này, làm dấy lên cuộc tranh luận nóng.

Mới phóng viên nhận thấy từ các phụ lục để lá thư đó, Ngụy JI Ngụy yêu cầu vàng đủ điều kiện để hoạt động trong phạm vi của andquot; liquorandquot; liều lượng tối đa cho 0,02 g/kg. Sản xuất bê tông, andquot;99.99% tinh khiết vàng về thể chất để gasification, phân tán vào các phân tử nhỏ, sau đó phân tử nhỏ stack lại sắp xếp để kiểm soát phân tử tạo thành phụ gia thực phẩm của gold.andquot trải chồng;


  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm