TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Chuy n lá vàng 18k

Chuy n lá vàng 18k

Chuy n lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

Chuy n lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

Có th v n chuy n b ng ng hàng không, b ng ng hàng không

TÊN TÊN:

< td="">

Chuy n lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / bao)

FEC I M:

· 18K vàng lá c làm b ng h p kim ch a 75% vàng. 18 kt vàng lá c ng c t tên là lá vàng xanh 18k.
Chuy n 18 lá vàng carat là lá vàng 18 ct c h tr trên gi y l a c bi t.

ÓNG GÓP Ý:

Chi ti t gói:
· dày: có th cung c p dày khác nhau theo yêu c u c a khách hàng Yêu c u

M i lá có kích th c: 8 x 8cm ho c 8,5x8,5cm
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 25 lá c óng gói trong m t t p ;
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU:

M u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n có th c cung c p mi n phí.

I U KHO N THANH TOÁN:

Yêu c u thanh toán tr c
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal là ch p nh n c

PH NG TI N V n chuy n: / P>

P>

Giá s c trích d n theo s l ng c u c th .


< p="">


Chuy n lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

Có th v n chuy n b ng ng hàng không, b ng ng hàng không

TÊN TÊN:

< td="">

Chuy n lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / bao)

FEC I M:

· 18K vàng lá c làm b ng h p kim ch a 75% vàng. 18 kt vàng lá c ng c t tên là lá vàng xanh 18k.
Chuy n 18 lá vàng carat là lá vàng 18 ct c h tr trên gi y l a c bi t.

ÓNG GÓP Ý:

Chi ti t gói:
· dày: có th cung c p dày khác nhau theo yêu c u c a khách hàng Yêu c u

M i lá có kích th c: 8 x 8cm ho c 8,5x8,5cm
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 25 lá c óng gói trong m t t p ;
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU:

M u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n có th c cung c p mi n phí.

I U KHO N THANH TOÁN:

Yêu c u thanh toán tr c
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal là ch p nh n c

PH NG TI N V n chuy n: / P>

P>

Giá s c trích d n theo s l ng c u c th .


< p="">


sản phẩm liên quan
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm