TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Chuy n lá vàng 12k

Chuy n lá vàng 12k

Chuy n lá vàng tr ng 12K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

Chuy n lá vàng tr ng 12K trong cu n sách (25 lá / cu n sách, 500 lá / gói)

TÊN ITEM:

Chuy n lá vàng tr ng 12K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / bao)

FEC I M:

· 12K vàng lá c làm b ng h p kim có ch a 50% vàng. Và 50% b c. 12 lá vàng Karat còn c g i là lá vàng tr ng.
Chuy n lá vàng tr ng 12K c s n xu t t lá vàng tr ng 12 karat, c g n trên gi y l a.

ÓNG GÓP Ý:

óng gói chi ti t: & nbsp;
· dày: dày khác nhau có th là c cung c p theo khách hàng & # 39; Yêu c u.
M i lá có kích th c: 8 x 8 x 8 x 8.5 x 8.5 c.
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU: < p="">

Có th cung c p m u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n mi n phí

I U KHO N THANH TOÁN:

Thanh toán tr c là b t bu c.
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c

PH NG TI N V n chuy n: < p="">

c v n chuy n b ng ng hàng không ho c b ng ng bi n.

Giá:

Giá s c trích d n theo nhu c u c th S l ng.

Hot Tags: , vàng tr ng
sản phẩm liên quan
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm