TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi
Lá vàng 18k l ng l o

Lá vàng 18k l ng l o

Lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

Lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

< p=""> TÊN ITEM:

Lá vàng 18K trong cu n sách
(25 lá / cu n, 500 lá / gói)

FEC I M:

18K vàng lá c làm b ng h p kim có ch a 75% vàng.
Vàng lá 18K c ng c g i là lá vàng xanh.

ÓNG GÓP Ý: / P>

Chi ti t gói: & nbsp;
· dày: dày khác nhau có th c cung c p theo khách hàng & # 39; Yêu c u.
M i lá có kích th c: 8 x 8 x 8 x 8.5 x 8.5 c.
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU: < p="">

Có th cung c p m u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n mi n phí

I U KHO N THANH TOÁN:

Thanh toán tr c là b t bu c.
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c.

PH NG TI N V n chuy n: < p="">

c v n chuy n b ng ng hàng không ho c b ng ng bi n.

Giá:

Giá s c trích d n theo nhu c u c th S l ng.

Lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói)

< p=""> TÊN ITEM:

Lá vàng 18K trong cu n sách
(25 lá / cu n, 500 lá / gói)

FEC I M:

18K vàng lá c làm b ng h p kim có ch a 75% vàng.
Vàng lá 18K c ng c g i là lá vàng xanh.

ÓNG GÓP Ý: / P>

Chi ti t gói: & nbsp;
· dày: dày khác nhau có th c cung c p theo khách hàng & # 39; Yêu c u.
M i lá có kích th c: 8 x 8 x 8 x 8.5 x 8.5 c.
V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng);
M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói.

M SAMU: < p="">

Có th cung c p m u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n mi n phí

I U KHO N THANH TOÁN:

Thanh toán tr c là b t bu c.
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c.

PH NG TI N V n chuy n: < p="">

c v n chuy n b ng ng hàng không ho c b ng ng bi n.

Giá:

Giá s c trích d n theo nhu c u c th S l ng.

Hot Tags: nhà vàng, nhà s n xu t, nhà xu t kh u vàng Gold-Orient M t trong nh ng nhà s n xu t và xu t kh u vàng vàng 18k hàng u c trang b nhà máy lá vàng 18k chuyên nghi p, chúng tôi luôn có m t t i d ch v c a b n. , lá vàng 18k, lá vàng xanh lá cây Lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói) TÊN ITEM: Lá vàng 18K trong cu n sách (25 lá / cu n, 500 lá / gói) FEC I M: 18K vàng lá c làm b ng h p kim có ch a 75% vàng. Vàng lá 18K c ng c g i là lá vàng xanh. ÓNG GÓP Ý: / P> Chi ti t gói: & nbsp; · dày: dày khác nhau có th c cung c p theo khách hàng & # 39; Yêu c u. M i lá có kích th c: 8 x 8 x 8 x 8.5 x 8.5 c. V i gi y l a gi a các lá (gi y l a t o thành m t cu n sách m ng); M i 20 t p (500 lá) t o thành m t gói. M SAMU: Có th cung c p m u ch p thu n cho n t hàng s l ng l n mi n phí I U KHO N THANH TOÁN: Thanh toán tr c là b t bu c. Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c. PH NG TI N V n chuy n: c v n chuy n b ng ng hàng không ho c b ng ng bi n. Giá: Giá s c trích d n theo nhu c u c th S l ng., lá vàng 18k, lá vàng xanh lá cây
sản phẩm liên quan

Một cặp: Lá Vàng 23K Loose

Tiếp theo: 22 k vàng lá trong cuộn

  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm