TEL: +86-592-5607887
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Loose Col.2.5 Lá vàng gi vàng trong sách

Loose col.2.5 lá vàng gi trong sách (500 lá / h p)

Lá vàng gi $ 150 trong cu n sách (500 lá / h p)

TÊN CÔNG TRÌNH:

Mái vàng l ng l o trong cu n sách (500 lá / h p) l ng l o

valign = "center" width = "160">

FEC I M :

Màu vàng lá 2,5 c ch t o t ng 85% và k m 15%.
 Cúp vàng gi trong sách (25 lá / quy n, 500 lá / h p) c chào ón b i m t s th làm móng, vì các gói nh h n có th t t h n cho chúng.


ÓNG GÓP Ý:

Ví d :

M u ch p thu n cho m t n t hàng s l ng l n ti m n ng có th c cung c p mi n phí.

I U KHO N THANH TOÁN:

Thanh toán tr c là b t bu c.
Chuy n kho n ngân hàng qua ngân hàng, Western Union ho c Paypal có th ch p nh n c

PH NG TI N V n chuy n: < p="">

c v n chuy n b ng ng hàng không ho c ng bi n.

Giá:

Giá s c trích d n theo nhu c u c th S l ng.

Hot Tags: , sách lá vàng
sản phẩm liên quan
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Danh mục sản phẩm